Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest F.h. Patrycja Pleskacz z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, Ustjanowa Górna 51, 38-700 Ustrzyki Dolne, nr NIP: 689-122-48-78. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: karmnik.bieszczady@gmail.com.
2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 miesięcy od dnia zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody.
3. Dane osobowe podane przez Panią/Pana mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu na rzecz F.h. Patrycja Pleskacz usługi hostingowe i IT.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, nie dłużej niż 2 miesiące. Po tym okresie zostaną usunięte.
5. Może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych, jak również dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
6. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na przesłane pytanie. 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Pana/Pani dane oso owe me będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.